Akademik Makale Çeviri

Akademik araştırmalar birçok alanda gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmalar akademik yazılar, lisans tezleri, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri, ayrıca farklı kaynaklarda yayınlanmak üzere hazırlanan bilimsel makaleler, seminer yazıları gibi metinlerdir. Bilimsel olarak hazırlanan bu yazılar günümüzde birçok farklı kaynakta yayınlanmaktadır. Yayınlanan bu kaynakların uluslararası alanda yer alması dolayısıyla birçok farklı dillerde çevirisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle tez çeviri, akademik makale çeviri artık profesyonel çeviri talep eden, uzmanlık gerektiren hizmet dalıdır.

Akademik Çeviri Nedir?

Akademik çeviri akademik yazı metinlerinin tam anlamıyla, dolgun, hiçbir eksiklik olmadan, yorumsuz olarak çevirisidir. Birçok farklı alanda yapılan araştırmaların yayınlanacak site, dergi veya diğer yayın aracının standartlarına uygun, hitap edilen kesim tarafından kullanılan dilde uzmanlar tarafından çevirisi akademik çeviri ’dir.

Makale Çeviri

Akademik makaleler, bir görüşün desteklenmesi, konu hakkında bilgi verilmesi amacıyla ciddi, anlaşılır dille yazılmalıdır. Makaleler dünya genelinde, farklı dillerde; Rusça, İngilizce, Almanca, Çince gibi, farklı dillerde yazılarak yazarın görüşünü yansıtmasına olanak sağlar. Yazılan bu makaleler ekonomi, hukuk, müzik, tıp gibi birçok farklı alanda görüşleri yansıtmaktadır. Birçok kaynağın olması makalelerin farklı dillerde yazım veya çevirisini de gerektirmektedir. Örneğin; Tıp’ta birçok terim yer almakta, bu ise tıbbi makale çevirinin bilgi gereksiniminin önemli olduğunu belirtmektedir. Yukarıdaki örneği bütün alanlar için tekrar ede biliriz.

Çeviri ihtiyacı olan makalelerle beraber, yapacağımız araştırmalar için farklı dillerde yazılan, yayınlanan yazıların Türkçe olarak elimizde olması bize kaynak bakımından genişlik kazandıracaktır. Özellikle İngilizce makale artık dünya genelinde büyük bir gelenek haline gelmiştir. Bu sebeple İngilizce makaleleri Türkçeye çevirme akademik anlamda artık büyük bir önem arz etmektedir. İngilizce Türkçe makale çevirisi sırasında anlam kayıpları olmaması yayın kalitesi veya kullanacağımız kaynağın anlaşılabilirliği açısından önemlidir. Makale İngilizce çeviri sırasında dikkatle incelenerek, anlam kaybı yaşamadan tercüme edilmelidir. Akademik makale çeviri veya başka alanlarda makale tercüme işlemleri profesyonellikle yapılmalıdır.

Tez Çeviri

Üniversitelerde lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri için bireysel olarak araştırma yeteneklerinin gelişimi, özgün yazı yazma becerilerini kazanmaları için tez yazmaları istenmektedir. Tez farklı bölümlerden oluşan, farklı kaynaklar kullanılarak yazılması gereken bir yazı türüdür. Genellikle tez özeti İngilizce çeviri yapılarak yazılmaktadır. Bu sebeple tez tercüme artık her bir üniversiteli için büyük önem arz etmektedir. Tez çeviri işlemleri sırasında konunun anlam kaybına uğramaması çok önemlidir. Ayrıca tez çeviri makale çeviri işlemleri ile benzerlik teşkil etmektedir. Tez için İngilizce çeviri hizmetleri sizlere Colorans Group tercüme şirketi tarafından sunulmaktadır. Firmamıza +90 552 278 37 68 numaralı telefondan veya info@colorans.com eposta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Akademik makale ceviri - Akademik Makale Çeviri

Call Now Button